Niets op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Wendy Peelen – Sana-Yoga.

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

De site is met uiterste zorg samengesteld. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Sana-Yoga is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze site. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze site komt voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend.

Copyright © Sana-Yoga – Wendy Peelen